Integritetspolicy

Registerhållare

Wellness Tools Group Oy (Organisationsnummer: 2817331-7)

Mattilankatu 24

40600 Jyväskylä

Finland

Registeradministratör

Wellness Tools Group Oy

Telefon +358 50-4750448 

E-post asiakaspalvelu@mutjutin.fi

Registernamn

Wellness Tools Group Oy’s kundregister

Varför registret existerar

En kund registreras som en kund hos Wellness Tools Group Oy när den har gjort ett köp från https://mutjutin.fi/sv/ eller deltagit i ett evenemang som anordnats av Wellness Tools Group Oy.

Användningen av det här registret

Registret används för att upprätthålla Wellness Tools Group Oy’s kundregister och kundernas beställningar samt för att bibehålla företagets kundrelationer. Registret används också för att spåra försvunna paket. Den här informationen kan användas för att utveckla Wellness Tools Group’s verksamhet för statistiska ändamål, och för att erbjuda mer personligt riktat innehåll via våra onlinetjänster. Personuppgifter kommer att behandlas inom de tillåtna gränserna och kraven i Dataskyddsförordningen.

Registeruppgifterna kan användas i Wellness Tools Group Oy’s egna register för att rikta marknadsföring utan att lämna ut personlig information till tredje part. Wellness Tools Group kan ta hjälp av partners för att bibehålla kund- och tjänsterelationer. Delar av registerinformationen kan överföras till partners servrar av tekniska skäl. Informationen behandlas endast för att bibehålla Wellness Tools Group’s kundrelationer via tekniska gränssnitt.

Wellness Tools Group Oy har rätt att publicera informationen som finns i kundregistret som en elektronisk eller utskriven lista, såvida kunden inte uttryckligen har motsatt sig det. I form av en katalog, till exempel, som en poststämpel för direkt post. Kunden har rätt att motsätta sig publicering av informationen genom att meddela kundtjänst eller registrets administratör.

Information som registret innehåller

Personregistret innehåller följande information:

  • För- och efternamn
  • E-postadress
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Beställningsuppgifter
  • Spårningsuppgifter för beställning

Uppdagande av information 

Informationen i kunddatabasen är endast tillgänglig för Wellness Tools Group Oy, förutom när mutjutin.com använder en extern tjänsteleverantör. Registrerade personuppgifter kommer att raderas på kundens begäran såvida inte lagstiftning, öppna fakturor eller återhämtningsåtgärder hindrar radering av uppgifterna.

Skydd av registret

Registret kommer inte att lämnas ut till tredje part. Registret är lokaliserat på en säker server, och är endast tillgängligt för en medlem av Wellness Tools Group Oy.

Mina rättigheter?

Som kund har du rätt att: 

  • Få tillgång till personlig information om dig, och du har även rätt att få ut en kopia av dina personuppgifter
  • Be om att personuppgifterna om dig korrigeras eller raderas
  • Under vissa förhållanden begära begränsning av behandlingen eller motsätta dig behandlingen av personuppgifter 

Vänligen kontakta vår kundtjänst för att göra anspråk på dina rättigheter. Begäran måste identifieras på ett adekvat sätt, så att vår kundtjänst kan verifiera din identitet. Vi kommer att meddela dig om vi inte har möjlighet att fullborda din begäran i vissa avseenden, såsom att radera någon information som vi är juridiska skyldiga att bibehålla.

Du kan begära ut informationen som finns lagrad i Wellness Tools Group Oy’s system genom att mejla till: asiakaspalvelu@mutjutin.fi

Används cookies på handelssidorna och vad är det?

Mutjutin.fi använder cookies och andra liknande tekniker, såsom webbläsarens lokala lagring. Cookies är små textfiler mellan terminalens webbläsare och servern. Cookies och andra taggar har en giltighetsperiod, och efter denna kommer webbläsaren att radera taggen. Vi använder de här teknikerna för att utföra aktiviteter, personalisering, analys och riktad marknadsföring.

Funktionella cookies och lokal lagring används till exempel för kundidentifiering, anmälan, beräknade leveranstider, och kundvagnsfunktionalitet. För dessa aktiviteter är användandet av cookies och lokal lagring obligatoriskt. Funktionella cookies som är inställda av servern och den lokala lagringens variabler stannar kvar i webbläsaren mellan 15 minuter och 24 timmar, såvida de inte uttryckligen raderas från webbläsarens inställningar. Att besöka en sajt kommer att återaktivera cookies och variabler för lokal lagring när webbläsaren tillåter det. 

Information som används för analys och marknadsföring är anonym där det är möjligt. I annat fall kommer vi att hantera personuppgifter så länge som taggen innehåller kundens information för riktad marknadsföring, såsom en IP-adress. Taggar som är kopplade till en kund på något sätt, behandlas också som personuppgifter. Dessa taggar som används för analys och marknadsföring, är giltiga i 30 dagar till 24 månader.

Vi använder till exempel Google Analytics på vår sajt, för populära produkter, trender och försäljningsanalys. Informationen som du skickar till Google anonymiseras.

Kommer mina personuppgifter att lämnas ut till tredje part?

Vi kan komma att lämna ut viss nödvändig information till tredje part för att säkerställa leverans och marknadsföring. Den information som används för analys- och personaliseringssyften anonymiseras eller pseudonymiseras där det är möjligt. Endast vi kan koppla den pseudonymiserade informationen du använder till ditt namn.

Vi kommer att lämna ut information till följande tredjeparter:

Partners för analys och statistik

Vid betalning med betalkort

Skattemyndigheten vid skattefri försäljning

Till transportföretaget (Posti)

Paytrail lagrar IP-adress, betalningsmetod samt tid och datum för betalning under betalningsprocessen

https://www.paytrail.com/en/data-privacy-notice-paytrail-payment-service