Blog

Tips för kontorsarbetare som använder massageredskapet Mutjutin

Tips för kontorsarbetare som använder massageredskapet Mutjutin

Ditt huvud bör vara positionerat som en förlängning av din ryggrad, och inte för långt framåt. Ditt tangentbord, skärm och mus bör byta position på ett sätt som gör att även din arbetsställning ändras. Att ständigt ha samma arbetsställning belastar samma områden av statiska muskler, och håller musklerna ständigt spända. Det här gör att blodådrorna pressas samman och metabolit ansamlas i muskelvävnaden, vilket orsakar smärta. När muskeln slappnar av, kommer det näringsrika blodet att befria kroppen från smärta. Långvarig stress och muskelspänning kan orsaka spänningar i bindväven. Dessa kan frigöras hemma med hjälp av massageredskapet Mutjutin.

När man utför kontorsarbete, bör man vara uppmärksam på en bra hållning både när man står och när man sitter. Ett framåtskjutet huvud tenderar att dra axlarna uppåt och framåt, vilket gör att bröstet kröks. Den här ställningen försvårar andningen, och gör musklerna mer spända. En bra hållning öppnar bröstet och underlättar andningen.

Med bilder kommer du att göra rörelserna rätta

Sitt stadigt på träningsbollen. Vrid din kropp genom att sträcka din andra arm rakt framåt. Tryck den andra armen bakom armbågen ovanför. Byt sida.

Kierrä vartaloa ojentaen toinen käsivarsi suoraksi etuviistoon.

Sitt ned på en träningsboll. Lyft dina axlar till öronen, spänn dina muskler, sänk ned dina armar, och slappna av i dem. Känn skillnaden mellan en spänd och en avslappnad muskel.

Hos kontorsarbetare finns en generell tendens att ha ett stressrelaterat tillstånd där musklerna är överbelastade. Symptomen kan också komma av arbetsrelaterade psykologiska faktorer, såsom arbetsrelaterad stress. Symptom som smärta och stelhet uppstår i nacke och axlar. Andra exempel på symptom kan vara huvudvärk och illamående.

Smärta i axelleden kan vara orsakad av för mycket och upprepad spänning på grund av arbete som utförs i upprätt ställning. De omgivande musklerna stödjer axelledens rörelser, så det är viktigt att göra övningar. Muskelinflammationer kan uppstå vid ledens fästpunkt. Det här kallas tendinit. Det uppstår ofta där axelns sena möter den övre skulderbladsmuskeln. Människor som arbetar på kontor kan uppleva domningar, irritation, kyla och klumpighet i händerna. Dessa symptom tyder på kartpaltunnelsyndrom, där blodådrorna och den centrala nerven har mindre utrymme på grund av seninflammation.

För att förebygga detta, och för att börja återgå till arbetet, behöver arbetsställningarnas rörelser varieras. Att byta sittställning på jobbet och att ta pauser i arbetet genom att göra övningar, är bra sätt att ta hand om sig själv.

Det här massageredskapet kan användas för att behandla muskler i nacke och axlar. Att använda massageredskapet ger dig omedelbart positiva effekter på ömma muskler. Fler tips för att använda det här massageredskapet hittar du i vår guidebok och våra videor.

Gillade du vårt blogginlägg? Du hittar mer att läsa från vår blogg här. För att skaffa din egen Mutjutin, gå till vår produktsida!

  • Mutjutin™
    Mutjutin™
    kr 99,00kr 149,00

Taimela, S., Airaksinen, O., Asklöf, T., Heinonen, T., Kauppi, M., Ketola, R., Kouri, J-P., Kukkonen, R., Lehtinen, J., Lindgren, K-A., Orava, S. & Virtapohja H. 2002. Niska- ja yläraajavaivojen ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. Lahti: VK- kustannus Oy.

Aalto, R. 2006. Työelämän selviytymisopas: Käytännön ohjeita työhyvinvointiin. Jyväskylä: WSOY

Fogelholm, M., Lindholm, H., Lusa, S., Miilunpalo, S., Moilanen, J., Paronen, O & Saarinen, K. 2007. Tervettä liikettä – terveysliikunnan hyvät käytännöt työter- veyshuollossa. Vammala: Vammalan Kirjapaino Oy

Hänninen, O., Koskelo, R., Kankaanpää, M. & Airaksinen, O. 2005. Ergonomia terveydenhuollossa. Klaukkala: Copyright Recallmed Oy

Sillanpää, J., Huikko, S., Nyberg, M., Kivi, P., Laippala, P. & Uitti, J. 2003. Effect of work with visual display units on musculoskeletal disorders in the office environment. [Verkkojulkaisu]. Occupational Medicine 53 (4). 443-451. [Viitattu 23.7.2013]. Saatavana: http://occmed.oxfordjournals.o…