Leveransvillkor

Dessa leveransvillkor gäller den 1.1.2021

Leveransvillkor gäller från https://mutjutin.fi/sv/

Webbutik

Wellness Tools Group Oy 
Mattilankatu 24 
40600 Jyväskylä
Finland
+358 50-4750448 (FIN) 
info@mutjutin.fi (ENG)
2817331-7

Denna webbutik säljer till kunder med laglig ålder. Alla priser inkluderar skatt. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna på produkterna och frakt.

Beställning

Produkterna beställs i näthandeln genom att flytta dem till varukorgen och betala varukorgens innehåll i nätbetalningstjänsten. Alla kunduppgifter behandlas konfidentiellt. De kontaktuppgifter som frågas efter i samband med beställningen används inte till annat än leveransen eller för att reda ut oklarheter om beställningen, om inget annat nämns separat. Då du beställer från vår näthandel förutsätter vi att du har bekantat dig med de leveransvillkor som för tillfället är i kraft och att du har godkänt att följa dem.

Betalningsförmedlare

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Klarna Bank AB (publ) (556737-0431). Klarna Bank AB (publ) har tillstånd att erbjuda finansiella tjänster och står under Finansinspektionen tillsyn. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

Klarna Bank AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
SVERIGE
Telefonnummer: +46 8 120 120 00
Registreringsnummer 556737-0431

Order- och betalningsbekräftelse

Då vi har tagit emot din beställning skickar vi dig genast en orderbekräftelse med dina beställningsuppgifter per e-post. Kontrollera alltid innehållet i orderbekräftelsen. Kontakta genast vår kundtjänst om du har några frågor. Spara orderbekräftelsen för den händelse att du måste kontakta kundtjänsten. Då du kontaktar kundtjänsten ska du alltid hålla ditt eventuella kundnummer och beställningsnummer inom räckhåll. Kontrollera alltid att paketets innehåll överensstämmer med produkterna i orderbekräftelsen.
Du kan kontakta vår kundtjänst med följande uppgifter:

Wellness Tools Group Oy 
Mattilankatu 24 
40600 Jyväskylä
Finland
+358 50 3296686 (FIN) 
info@mutjutin.fi (ENG)
2817331-7

Leveranssätt och -kostnader

Leveranskostnaderna inkluderar expeditions- och förpackningskostnader. I varukorgen visar vi en uppskattning av de kommande leveranskostnaderna enligt leveranssättet som används i första hand.

De exakta leveranskostnaderna ser du då du har valt de betalnings- och leveranssätt som du vill ha för din beställning. De leveranssätt som kan användas beror på varukorgens innehåll och sammanlagda vikt. Vid kassan kan du välja det alternativ som passar dig bäst av de leveranssätt som kan användas. Vid varje alternativ ser du den exakta leveranskostnaden.

Leveranstid

Normalt skickar vi din beställning som prioritetsbrev med en beräknad leveranstid till Sverige är 4-10 arbetsdagar.
Vi kommer att meddela dig om eventuella förseningar direkt efter beställningen.

Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av force majeure eller indirekta olägenheter orsakade av förseningar. Webbutiken informerar om olika leveranstider på sin hemsida.

Villkor för att returnera produkten

Upphävanderätt

Du kan annullera detta avtal inom 14 dagar utan att ange en anledning. Upphävandeperioden slutar inom 14 dagar från den dagen du får den sista leveransen eller från det att du får beställningen om det är en nedladdningsbar produkt.

Du måste meddela oss om ditt beslut att annullera avtalet på ett otvetydigt sätt (t.ex. genom post eller e-post) för att använda din upphävanderätt. Du måste skicka ett återköpsmeddelande innan återköpsperioden löper ut. Meddelande om avbokning måste göras innan återbetalning kan göras.

Mutjutin.fi och Wellness Tools Group Oy erbjuder inte gratis returer. Om kunden vill returnera de produkter han har beställt står kunden för returkostnaderna för produkten.
För att returnera en levererad beställning, inkludera ditt namn, kontaktinformation och ordernummer.

Returen kan skickas till:
Wellness Tools Group Oy
Mattilankatu 24
40600 Jyväskylä
FINLAND

Kunden ska behålla den mottagna produkten i huvudsak oförändrad och oförminskad tills kunden har beslutat att behålla varan. En produkt anses inte ha tagits i bruk om kunden har hanterat varan endast i den mån det är nödvändigt för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktionalitet.

Åtagande vid återköp

Om du bestämmer dig för att annullera detta avtal återbetalar vi direkt alla transaktioner som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (men exklusive ytterligare kostnader om du har valt en annan leveransmetod än den mest prisvärda som vi rekommenderar som standard) och alltid inom 14 dagar från det att vi mottar ditt meddelande om återköp. Vi genomför återbetalningen med den betalningsmetod som du använde i den ursprungliga transaktionen om du inte uttryckligen har avtalat något annat, utan att det kostar dig något extra.

Du måste skicka tillbaka produkten utan fördröjning inom 14 dagar från det att du skickade meddelande om återköp. Om du skickar produkten innan den nämnda perioden på 14 dagar har löpt ut följer du tidsplanen.

Oinlöst paket

Att lämna ett paket oinlöst är inte samma sak som en returnering eller avbeställning. För ett oinlöst paket, för vilket ingen avbeställningsanmälan har gjorts, debiterar vi leveranskostnaden.
Om leveransen har varit kostnadsfri vid beställningsstadiet debiteras priset för det billigaste leveranssättet vid utebliven avhämtning (prioritetsbrev kr 24,80).

Problemsituationer

Om produkten har försvunnit eller skadats under transporten eller den i övrigt inte motsvarar din beställning bör du anmäla felet senast inom 14 dagar, skriftligen till den adress som nämns i punkten ”Upphävanderätt” eller genom att ringa till det telefonnummer som nämns i kontaktuppgifterna. Om paketet tydligt har skadats under transporten bör du omedelbart göra en reklamation till den transportfirma som användes enligt det leveranssätt som du valde.

Användarvillkor

Användaren av Mutjutin är själv ansvarig för bruket av produkten. Wellness Tools Group Oy eller dess samarbetspartners står inte ansvariga för användarens möjliga skador orsakade för sig själv eller andra.

Bekanta dig noggrant med användningsinstruktionerna. Ifall du är osäker på hur produkten ska användas kan du kontakta Wellness Tools Group Oy. Mer information om hur produkten passar din kropp kan du fråga din läkare. Ifall du har en sjukdom som du tror kan påverka bruket av Mutjutin ska du kolla det med din läkare innan du börjar användningen. Ifall du har insjuknat i cancer och inte enligt läkaren har blivit helt frisk får Mutjutin inte användas.

Användningen av Mutjutin ska vara lugnt och det ska inte orsaka smärta. Ifall du skulle känna smärta vid användning av produkten, ska användningen genast slutas. Ifall det förekommer en inflammation i kroppen eller muskeln, får produkten inte användas. Produkten används endast utvärtes. Hålen på Mutjutin är avsedda bara som en del av ramen. Placera ej finger eller andra kroppsdelar I hålen. Genom användning av Mutjutin accepterar du dess användarvillkor.